سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از هردری سحنی - غدیر خم - جشن غدیر

این وبلاگ یکی از ده ها وبلاگ من است

ولادت امام جواد (ع)

    نظر

مژده زمیلاد شه ملک دین                    سبط پیمبرولی چارمین               مژده زمیلاد شه عالمین

زینت عباد شه خافقین                مطلع الانوارشه مشرقین                سبط پیمبر علی ابن الحسین

سید سجاد ، گلباغ دین           سبط پیمبر ولی چهارمین                  مژده که سلطان عباد آمده

سروروسر خیل رشاد آمده            بر همگان گنج مراد آمده                 مظهر الطاف  جواد آمده

آمده سر حلقه ی اهل یقین              سبط پیمبر ولی چهارمین          مژده که مرآت خدا شد عیان

شد متولد شه کون ومکان                شیل حسین زاده ی دخت کیان             گشت عیان مفخر ایرانیان

ماه عرب ، شاه عجم ، رکن دین                سبط پیمبر ولی چهارمین

مزده که شد نور خدا آشکار                    گشت عیان مظهر پروردگار                انکه بود شافع روز شمار

دست همه دامن آن شهریار               فاش بگو آمده شاه امین              سبط پیمبر ولی چهارمین

---جلد دوم دیوان آذر خراسانی -صص 78-79-انتشارات طوس مشهد -1348 هجری شمسی --

---

درولادت جواد الائمه -امام محمد تقی (ع)-

پیدایش نور عدل وداد است امشب             دلهای محبین همه شاد است امشب            

در عرش برین فرشتگان  می گویند            ده مژده که میلاد جواد است امشب

شد گلشن اسلام سراسر آباد                      از مقدم فرزند رضا فخر عباد

عرش دل مومنین چراغانی شد                       چون مرکز نور حق جواد است جواد

فرزند امام هشتمین است جواد                       روشنگر دانشگه دین است جواد

در عدل وکمال ونهضت و عدل وشرف                 همتای امیر مومنین است جواد

بحر کرم ومظهر داد است جواد                         فرزند مربی جهاد است جواد

دارنده ی پرچم امامت از حق                        فرمانده به آب وخاک وباد است جواد 

آنکس که بدی شهره عالم به جواد                از محضر علم او ادیبان دلشاد

در سنگر اسلام پی یاری دین                     کوشید وشهید شد به شهر بغداد

---اثر طبع روان شاد ناد علی کربلایی -به نقل از : شکوفه های غم -جلد دوم -ص288 -انتشارات خزر -تهران ---